Защо е важно предучилищното възпитание?

Детето се нуждае от детска cреда, както цветето се нуждае от поливане. Чрез развитието си в тази среда, то се чувства по-спокойно и по-уверено в собствените си действия. То разменя и обогатява цвоя  опит с децата от  своята възраст и получава така нужните му умения и навици за общуване.
Първите предучилищни години  на матерния му език са важни за неговото израстване, защото полагат основите на успешното му формиране по-късно като личност. По – късно то не ще се чувства самотно, дошло от никъде и без корени. Формират се качествата: самостоятелност , инициативност, концентрация и съпричастност към конкретна нация.
В националната  общност се създават по-добри условия за развитие на положително отношение към повече неща в заобикалящата ни действителност. Децата могат да се радват на  своето детство, когато са заедно и го споделят.