Нов Живот в интернет

Един различен рожден ден – 5 години Българско училище „Нов живот“

Предаване за българското училище „Нов живот” в Чикаго, САЩ 28.09.2012 г.

Осмомартенско настроение в Българско училище „Нов Живот“

Приказландия в училище “Нов живот”

Девет български училища в Чикаго осъществиха най-грандиозния спектакъл, посветен на ЛевскиДевет български училища в Чикаго осъществиха най-грандиозния спектакъл, посветен на Левски