Контакти

Хриска Перфанова
Мобилен телефон: (708) 228-3242
Имейл: hperfanova@yahoo.com

Местоположение Парк Ридж: 306 S Prospect Ave, Park Ridge, IL 60068

Местоположение Розел: 206 Rush St., Roselle, IL 60172