Цели на обучението

  • Вашето дете да научи български език писмено и говоримо.
  • Заниманията му по български език да са в система, за да има резултат.
  • Да се запознае с българската художествена литература, българските приказки, пословици, поговорки, гатанки.
  • Да познава българската култура, традиции, обичаи и празници.
  • Да знае историческото минало на България
  • Да познава България, нейните красоти и забележителности